وجه تسمیه نام روستا

از آنجایی که ساکنان اولیه روستا از ترک های فریدن بوده اند و در صحرایی به نام قلعه ترکی در حاشیه روستا سکونت داشته اند. نام روستا را آنان به ترکی اتخاد کرده اند. آنها پیش از این به این منطقه ییلاق و قشلاق می کرده اند اما به دلیل شرایط مساعد این منطقه تصمیم به یکجا نشینی گرفته اند. براساس تحقیقات صورت گرفته نام روستا برگرفته از کوهی در حاشیه شمال شرقی روستا بنام کوه سنجدی می باشد. کلمه بداغ از دو بخش “بُ ” به معنای این و ” وداغ” به معنای کوه گرفته شده است که مفهوم کلی آن “این کوه آباد” می باشد.

فهرست