اولویتهای عمرانی روستا

ایمن سازي وکاهش خطر سوانح طبیعی در روستا

 • مسیر موجود رودخانه بدنه سازي شود
 • ساخت وسازهابه صورت اصولی انجام شود (طبق ضوابط وآئین نامه هاي نظام مهندسی)
 • مقاوم سازي ساختمان ها اصولی انجام شود.
 • رعایت حرائم
 • رعایت آیین نامه زلزله
 • ساماندهی شبکه معابر

 

زیست محیطی(تعیین حدود کلی مکان دفع بهداشتی زباله و…………)

 • جمع آوري زباله ها به طور منظم انجام شود.
 • سیستم مکانیزه جمع آوري زباله ایجاد شود .
 • احداث شبکه فاضلاب

اقتصادي (با تاکیدبه برنامه هاي اشتغال زایی)

 • ایجاد کارگاه قالی زنی
 • ترویج کشت گلخانه اي
 • توسعه استخرهاي پرورش ماهی
 • راه اندازي کارگاه سنگ شکن
 • راه اندازي کارگاه فرش شویی
 • تاسیس کارگاه صنایع دستی کوچک
 • ایجاد واحدهاي دامداري متمرکز
 • تامین آب مورد نیاز براي کشاورزي

اجتماعیفرهنگی (شامل کتابخانه و…………)

 • ایجاد کتابخانه وسالن مطالعه
 • توسعه فضاهاي تفریحی

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

1 + 14 =

فهرست