اطلاعات جمعیتی

روستای بداغ آباد در سال 1355 دارای 520 نفر سکنه با 99 خانوار با بعد خانوار 5/2 نفر بوده است که این تعداد در سرشماری سال 1365 با نرخ رشد 2/8 % به 688 نفر افزایش پیدا کرده است و تعداد خانوار نیز به 136 نفر با بعد خانوار 5 نفر اعلام شده است. جمعیت روستا در سال 1375 با 775 نفر و 182 خانوار و بعد خانوار 4/2 روندی افزایشی داشته است اما در سال 1385 از جمعیت روستا کاسته و طبق آمار به 739 نفر کاهش یافته است. تعداد خانوار نیز در این سال به 206 خانوار و 3/6 نفربعد خانوار رسیده است. طبق سرشماری نفوس و مسکن در سال 1390 جمعیت روستا به 744 نفر افزایش یافته است که نرخ رشد آن 0/13 % درصد بوده است. از این تعداد 377 نفر را مردان و 367 نفر را زنان تشکیل می دهند. تعداد خانوار در سال 1390 نیز برابر با 228 و بعد خانوار نیز 3/3 نفر گزارش شده است.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

15 − 13 =

فهرست