اطلاعات جمعیتی

روستای بداغ آباد در سال ۱۳۵۵ دارای ۵۲۰ نفر سکنه با ۹۹ خانوار با بعد خانوار ۵/۲ نفر بوده است که این تعداد در سرشماری سال ۱۳۶۵ با نرخ رشد ۲/۸ % به ۶۸۸ نفر افزایش پیدا کرده است و تعداد خانوار نیز به ۱۳۶ نفر با بعد خانوار ۵ نفر اعلام شده است. جمعیت روستا در سال ۱۳۷۵ با ۷۷۵ نفر و ۱۸۲ خانوار و بعد خانوار ۴/۲ روندی افزایشی داشته است اما در سال ۱۳۸۵ از جمعیت روستا کاسته و طبق آمار به ۷۳۹ نفر کاهش یافته است. تعداد خانوار نیز در این سال به ۲۰۶ خانوار و ۳/۶ نفربعد خانوار رسیده است. طبق سرشماری نفوس و مسکن در سال ۱۳۹۰ جمعیت روستا به ۷۴۴ نفر افزایش یافته است که نرخ رشد آن ۰/۱۳ % درصد بوده است. از این تعداد ۳۷۷ نفر را مردان و ۳۶۷ نفر را زنان تشکیل می دهند. تعداد خانوار در سال ۱۳۹۰ نیز برابر با ۲۲۸ و بعد خانوار نیز ۳/۳ نفر گزارش شده است.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

هفت + 16 =

فهرست